Ditë shumë interesante ju presin javën e ardhshme ! Do te keni projekte te reja ne pune ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Dàshì
Të lìndúr më: 21 Màrs – 19 Prìll
Një moment ì rëndësìshëm për ndjenjàt, qìellì është ì fàvorshëm. Me këto yje që jànë në àvàntàzhìn túàj, dúhet të jenì proàktìv.

Demì
Të lìndúr më: 20 Prìll – 20 Màj
Është një moment në të cìlìn dúhet të përcàktonì mìrë màrrëdhënìet dhe të àrdhmen e tyre. Merre me qetësì dhe po kështú vepronì edhe në púnë.

Bìnjàkët
Të lìndúr më: 21 Màj – 20 Qershor
Kjo është një Hënë që jú bën shúmë të ndìhenì rehàt dhe të këndshëm. Në púnë, dúke nìsúr ngà kjo e hënë, e rëndësìshme është të vepronì me màtúrì.

Gàforrjà
Të lìndúr më: 21 Qershor – 22 Korrìk
Pàsdìtjà e së dìelës sjell këshìllà, në mëngjes është më mìrë të mos bënì shúmë zhúrmë që e dìelà mos kàlojë me grìndje à kàcàfytje. Në sferën e púnës, lënìà e një gjëje të sìgúrt, núk është tàmàm ìdeàle tànì.

Lúànì
Të lìndúr më: 23 Korrìk – 22 Gúsht
Dìtë shúmë ìnteresànte jú presìn jàvën e àrdhshme. Kà projekte të rejà që do të kërkojnë mbështetjen túàj në púnë.

Vìrgjëreshà
Të lìndúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Fàtkeqësìsht dìtà e dìel lìnd me Hënën në kàh të kúndërt, përpìqúnì t’ì shtynì dìskútìmet për të hënën. Dìtë e qetë në àspektìn e púnës, rìfìtonì energjìtë.

Peshorjà
Të lìndúr më: 23 Shtàtor – 22 Tetor
Nëse jenì të ìnteresúàr për një person, një rìkúperìm është ì múndúr që të dìelen. Sìtúàtà àktúàle e púnës të kënàq, çdo gjë po shkon mìrë!

Àkrepì
Të lìndúr më: 23 Tetor – 21 Nëntor
Një Hënë e búkúr e bën këtë dìtë të dìel shúmë të fàvorshme për ndjenjàt. Të gjìthà projektet jànë në lëvìzje të ngàdàltë, gàtì në vend númëro për momentìn.

Shìgjetàrì
Të lìndúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor
Dàshúrìà múnd të jetë pàksà e dìskútúeshme këto dìtë. Këtë të dìel núk jenì në kúlmìn e energjìsë túàj, më mìrë púshonì ose merrnì màsà të púshonì në fìllìmjàvë.

Brìcjàpì
Të lìndúr më: 22 Dhjetor – 19 Jànàr
Kjo është një e dìel që múnd të sjellë një emocìon shtesë në jetën túàj. Këshìllà për të dìelën. Përpìqúnì të mos ì shtynì për të hënën àngàzhìmet dhe të màrtën.

Újorì
Të lìndúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Një dìtë ìnteresànte, yjet fìllojnë t’jú búzëqeshìn. Mezì po prìsnì dìsà telefonàtà të rejà në púnë.

Peshqìt
Të lìndúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Nëse kà dyshìme në çìft, është më mìrë të mos prìsnì jàvën e fúndìt të múàjìt. Jo vetëm kàq, jenì pàk të shqetësúàr për të àrdhmen túàj profesìonàle.

Author: horoscope