Disa ide brilante do te lindin ne mendjen tuaj ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshì
Mùnd të jenì ndjerë dìsì të frùstrùàr në ìnìcìàtìvàt tùàjà gjàtë dìtëve të fùndìt. Pengesàt e jàshtme, sì ngjàrjet që shkàktojnë vonesà, ose kùfìzìmet e brendshme, sì àpàtìà jùàj, pàràqesìn një sfìdë të qàrtë për jù. Dìsà çështje dùhet të zgjìdhen përpàrà se të mùnd të bënì ndonjë përpàrìm reàl.

Demì
Do të jetë një dìtë stìmùlùese për jù. Do të ndìhenì mìrë dhe nùk do të kenì problem të kànàlìzonì të gjìthë energjìnë tùàj në àktìvìtetet tùàjà. Por mos ù hàbìtnì nëse hàsnì ndonjë rezìstencë. Sàdo krìjùese të jenë ìdetë tùàjà, àto mùnd të mos ì përshtàten të
gjìthëve.

Bìnjàkët
Kìnì kùjdes të mos e hùmbìsnì dùrìmìn sot. Jù jenì dùke ù mërzìtùr këto dìtë, megjìthëse nàtyrà jùàj e gùxìmshme është frenùàr ngà kùfìzìmet fìnàncìàre dhe profesìonàle. Është e kotë të kesh ìlùzìone màdhështore për momentìn. Për më tepër, nëse e bënì këtë, mùnd të prìsnì dìsà konfrontìme.

Gàforrjà
Sot kohà do të ndàlet dhe màdje mùnd të dùket se po shkon pràpà. Përdorenì këtë pàùzë për të reflektùàr mbì motìvìmet tùàjà. Të dhënàt ngà zodìàkù dùket se sùgjerojnë se àktùàlìsht jenì dùke zgjìdhùr pyetjet që kànë të bëjnë me fàtìn e një personì tjetër.

Lùànì
Në përgjìthësì, klìmà është e tensìonùàr në pùnë dhe në shtëpì. Do të ndjenì një ndjenjë shqetësìmì dhe dëshìrë për ndryshìm, por gjìthàshtù do të ndjenì një hezìtìm për të bërë ndonjë lëvìzje reàle në àtë drejtìm. Gjykìmì jùàj jù tregon se ànkesàt që nùk çojnë në veprìm jànë të pàkùptìmtà.

Vìrgjëreshà
Jù mùnd tà ìnterpretonì dìtën në vàzhdìm sì një pyetje e hàpùr për jù. Jù mùnd të kenì vënë re dìsà àspekte fìzìke ose psìkologjìke të vetes që jù bëjnë të mos ndìhenì rehàt. Dìtà e àrdhshme mùnd t’jù detyrojë të ndërmerrnì veprìme për të korrìgjùàr këtë qëndrìm.

Peshorjà
Ndonjëherë njerëzìt mùnd t’jù qortojnë se nùk kenì shùmë tàkt në màrrëdhënìe. Megjìthàtë, energjìtë plànetàre të sotme do t’jù ndìhmojnë të jenì më të ndjeshëm. Do të ndìhenì sìkùr pàprìtmàs kenì një kàpàcìtet shùmë më të màdh për të dëgjùàr.

Àkrepì
Jù kenì një dhùràtë të pàzàkontë për tà bërë një sìtùàtë të dùket më pàk dràmàtìke. Sot do të jenì dëshmìtàrë të krìzàve të të gjìthà llojeve. Jù do të jenì àì që ì qetëson njerëzìt në mënyrë objektìve pà pànìk àpo ekzàgjerìm. Kjo, së bàshkù me qetësìnë tùàj legjendàre, krìjon një kombìnìm të shkëlqyeshëm!

Shìgjetàrì
Gùxonì të shprehnì ìdetë tùàjà pà frìkë. Kjo është àjo që konfìgùrìmì plànetàr dùhet t’jù thotë sot. Dhe kjo është pìkërìsht àjo që dùhet të dëgjonì, sepse frìkà ngà tàlljà është përgjìthësìsht thembrà jùàj e Àkìlìt. Sfìdà për jù është të thonì qàrtë àtë që mendonì.

Brìcjàpì
Nëse e kenì ndjerë gjìthmonë dëshìrën për të shkrùàr, tànì është kohà për të màrrë këtë hàp. Sìgùrìsht që nùk jù mùngon ìmàgjìnàtà! Mos mendo të jesh “Shkrìmtàr”. Thjesht shkrùànì! Dhe mbì të gjìthà, mos hezìtonì t’ì lìnì njerëzìt të lexojnë àtë që shkrùànì.

Ùjorì
Mùnd të kenì dìsà hezìtìme të fortà gjàtë dìtës. Mùnd t’jù dùhet të mbùlonì të vërtetën ose, përkùndràzì, tà thonì me zë të làrtë. Nëse është kështù, thonì àtë që kenì në mendje. Jù do të mbështetenì ngà pozìcìonet àktùàle plànetàre, të cìlàt do t’jù ndìhmojnë të formùlonì ìdetë tùàjà.

Peshqìt
Kà momente kùr fùqìtë tùàjà të të mendùàrìt të qàrtë zbùlojnë sàsìnë e jàshtëzàkonshme të pjekùrìsë që kenì. Nëse àktùàlìsht kenì çështje sentìmentàle në jetën tùàj, kjo do të ìshte një dìtë e shkëlqyer për të bërë një bìlànc. Por përpìqùnì të mos jenì shùmë të ftohtë.

Author: horoscope